جملات انگیزشی کوتاه و انرژی زا برای زندگی بهتر و موفقیت

 چرا هرچه تلاش میکنم موفق نمیشم؟

داستان عدم موفقیت ما برمیگرده به روزهایی که برای رسیدن به یک هدف خیلی تلاش می کنیم ولی یا در میانه راه اونو رها می کنیم و یا به نتیجه مورد نظر نمی رسیم. در ادامه به این سئوال می پردازیم که چرا موفق نیستم و چگونه میتوانم به اندازه تلاش خود نتیجه بگیرم؟ شاید شما هم این تجربه تلخ را داشته اید که به محض شروع یک کسب و کار یا انتخاب هدف، مشکلات بیشماری گریبان شما را گرفته اند و در نهایت مجبور شده اید آنرا رها کنید.

 

افرادی در این بین به موفقیت می رسند که از سخت جانی بیشتری برخوردار باشند و بتوانند روزهای سخت را با مدیریت هیجانات پشت سر بگذارند. بطور مثال اگر قصد دارید یک رستوران را راه اندازی کنید، در ابتدا همه چیز خوب است و کارها طبق برنامه پیش می رود اما بطور طبیعی مشکلاتی سر راه شما سبز میشود تا میزان اعتقاد شما به هدف را بسنجد.

مجددا ضمیر ناخودآگاه کنترل آنرا به عهده خواهد گرفت.

چگونه ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید ؟

زمانی که اطلاعات درباره رانندگی کردن شما در ضمیر ناخودآگاه نصب میشود، دقیقا به شکل یک برنامه درون آن ثبت میگردد. ذهن خود را مانند یک کامپیوتر تصور کنید و بدین ترتیب اطلاعات ثبت شده درون آن، مانند یک نرم افزار خواهند بود که میتوانند بصورت اتوماتیک هرموقع که لازم است اجرا شوند.

برای بسیاری از فعالیت های دیگر و احساسات، چنین وضعیتی وجود دارد. اگر کسی شما را اذیت کند، برنامه ی نصب شده خشم و عصبانی شدن بعنوان نتیجه ی آن اجرا خواهد شد و نتیجه رفتاری خواهد بود که ممکن است بعدها از انجام آن افسوس بخورید.

امواج مغزی - جملات انگیزشی کوتاه و انرژی زا برای زندگی بهتر و موفقیت