Sports 520 - فایل Subliminal message  چگونه عمل می کند؟

فایل Subliminal message  چگونه عمل می کند؟

فایل پیام های پنهان چگونه عمل می کند؟ فایل های پیام های پنهان، سابلیمینال یا فایلهای حاوی پیام های زیر آستانه ای: فایل های صوتی هستند که برای تغر الگوهای ذهنی و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه از طریق تلقین عبارات و جملات تاکیدی دلخواه تولید می شوند. این فایل ها دارای پیام های پنهان در قالب …

فایل Subliminal message  چگونه عمل می کند؟ ادامه »