Entertainment 12 - قانون جذب چیست ؟؟

قانون جذب چیست ؟؟

ساده ترین تعربف قانون جذب اینه که به هرچی فکر کنی و باور کنی برایتان اتفاق میفته اگر همیشه مثبت نگر هستید و به چیزهای مثبت فکر میکنید همان ها بیشتر وارد زندگیتان می‌شود . برای آنکه بتوانید خواسته و اهدافتان را جذب کنید باید افکار و ذهنتان را در اختیار بگیرید , چون در …

قانون جذب چیست ؟؟ ادامه »